PN-EN 15643-2:2011 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 15643:2021-11 - wersja angielska

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN
Zrównoważoność obiektów budowlanych -- Ocena budynków -- Część 2: Zasady oceny właściwości środowiskowych

Zakres

Niniejsza Norma Europejska jest jedną z części serii Norm Europejskich, w której opisano określone zasady i wymagania dotyczące oceny właściwości środowiskowych budynków, uwzględniając ich cechy techniczne i funkcjonalność. Ocena właściwości środowiskowych jest jednym z aspektów oceny zrównoważoności budynków według zasad ogólnych EN 15643-1. Niniejsze zasady ogólne stosuje się do wszystkich typów budynków i mogą one być wykorzystywane do oceny środowiskowych właściwości nowych budynków w pełnym cyklu życia, a istniejących budynków w pozostałym okresie użytkowania i w fazie końca cyklu życia. W niniejszej serii norm, środowiskowy wymiar zrównoważoności ogranicza się do oceny oddziaływań i aspektów środowiskowych budynku w stosunku do środowiska lokalnego, regionalnego i globalnego. Ocena dotyczy oceny cyklu życia LCA, a dodatkowe informacje środowiskowe wyrażone są za pomocą wskaźników ilościowych. Wyklucza to ocenę wpływu budynku na środowiskowe oddziaływania i aspekty lokalnej infrastruktury poza obszarem działki oraz środowiskowe oddziaływania i aspekty wynikające z transportowania użytkowników budynku. Wykluczono także ocenę ryzyka środowiskowego. W normach opracowanych w ramach niniejszych zasad ogólnych nie ustanowiono reguł odnoszących się do kwestii określających, w jaki sposób różne schematy oceny budynku mogą określić metody wartościowania. Nie opisano także poziomów, klas ani punktów odniesienia pomiaru właściwości. UWAGA Metody wyceny, poziomy, klasy i punkty odniesienia mogą być określone w wymaganiach dotyczących właściwości środowiskowych, socjalnych i ekonomicznych zawartych w założeniach klienta do specyfikacji, przepisach budowlanych, normach krajowych, krajowych wytycznych technicznych, programach certyfikacji itp. W ramach niniejszych zasad ogólnych nie uwzględniono reguł oceny aspektów środowiskowych w odniesieniu do organizacji

* wymagane pola

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 15643-2:2011 - wersja polska
Tytuł Zrównoważoność obiektów budowlanych -- Ocena budynków -- Część 2: Zasady oceny właściwości środowiskowych
Data publikacji 06-02-2013
Data wycofania 24-11-2021
Liczba stron 34
Grupa cenowa Q
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 307, Zrównoważonego Budownictwa
Wprowadza EN 15643-2:2011 [IDT]
ICS 91.040.01
Zastąpiona przez PN-EN 15643:2021-11 - wersja angielska