PN-EN 15232:2012 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 15232-1:2017-07 - wersja angielska

Bez VAT: 281,40  PLN Z VAT: 346,12  PLN
Energetyczne właściwości budynków -- Wpływ automatyzacji, sterowania i technicznego zarządzania budynkami

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono:
- uporządkowaną listę funkcji sterujących, automatyzacji budynku (BACS) i technicznego zarządzania budynkami (TBM), które mają wpływ na właściwości energetyczne budynków;
- metodę określania minimalnych wymagań dotyczących funkcji sterujących BACS i TBM implementowanych w budynkach o różnej złożoności;
- opartą na współczynnikach metodę otrzymywania wstępnego szacunku wpływu zastosowania tych funkcji dla typowych budynków;
- szczegółowe metody wpływu tych funkcji w określonym budynku. Metody te umożliwiają uwzględnienie wpływu tych funkcji w obliczeniach ocen właściwości energetycznych i wskaźników obliczanych zgodnie z odpowiednimi normami;
Niniejsza Norma Europejska jest przeznaczona dla:
- właścicieli budynków, architektów lub inżynierów, określających funkcje, które mają być implementowane w określonym nowym lub istniejącym budynku podlegającym renowacji
- organów administracji, definiujących zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm minimalne wymagania w zakresie funkcji BACS i TBM w budynkach nowych lub podlegających renowacji;
- organów administracji, definiujących procedury kontroli systemów technicznych, oraz inspektorów stosujących te procedury w celu sprawdzenia, czy funkcje BACS i TBM zostały właściwie zaimplementowane;
- organów administracji, definiujących metody obliczania uwzględniające wpływ funkcji BACS i TBM na właściwości energetyczne budynków, jak również dla projektantów oprogramowania opracowujących oprogramowanie realizujące te metody obliczeniowe oraz dla projektantów stosujących te metody;
- projektantów, sprawdzających wpływ wszystkich funkcji BACS i TBM na właściwości energetyczne budynku.

* wymagane pola

Bez VAT: 281,40  PLN Z VAT: 346,12  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 15232:2012 - wersja polska
Tytuł Energetyczne właściwości budynków -- Wpływ automatyzacji, sterowania i technicznego zarządzania budynkami
Data publikacji 17-01-2014
Data wycofania 12-07-2017
Liczba stron 112
Grupa cenowa XA
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 173, Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
Wprowadza EN 15232:2012 [IDT]
Zastępuje PN-EN 15232:2008 - wersja polska
ICS 91.140.10
Zastąpiona przez PN-EN 15232-1:2017-07 - wersja angielska