PN-EN 450-1:2012 - wersja polska

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN
Popiół lotny do betonu -- Część 1: Definicje, specyfikacje i kryteria zgodności

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania dotyczące chemicznych i fizycznych właściwości oraz procedur sterowania jakością popiołu lotnego krzemionkowego, zdefiniowanego w 3.2, stosowanego jako dodatek typu II przy produkcji betonu, zgodnie z EN 206-1. Popiół lotny według niniejszego dokumentu może być także stosowany do zapraw i zaczynów.
Popiół lotny wytwarzany z zastosowaniem innych typów materiałów współspalanych lub o wyższej ich zawartości niż wymieniono w Rozdziale 4 nie wchodzi w zakres niniejszej Normy Europejskiej.
Postanowienia związane z praktycznym stosowaniem popiołu lotnego do produkcji betonu, tj. wymagania dotyczące składu, mieszania, układania, pielęgnacji itp. betonu zawierającego popiół lotny, nie wchodzą w zakres niniejszej Normy Europejskiej. W razie potrzeby zaleca się powoływanie na inne Normy Europejskie lub normy krajowe dotyczące betonu, takie jak EN 206-1

* wymagane pola

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 450-1:2012 - wersja polska
Tytuł Popiół lotny do betonu -- Część 1: Definicje, specyfikacje i kryteria zgodności
Data publikacji 13-02-2014
Liczba stron 34
Grupa cenowa Q
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 274, Betonu
Wprowadza EN 450-1:2012 [IDT]
Dyrektywa 305/2011
Zastępuje PN-EN 450-1+A1:2009 - wersja polska
ICS 91.100.30