PN-EN 15232:2012 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 15232-1:2017-07 - wersja angielska

Bez VAT: 281,40  PLN Z VAT: 346,12  PLN
Energetyczne właściwości budynków -- Wpływ automatyzacji, sterowania i technicznego zarządzania budynkami

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono: - strukturalną listę funkcji systemów automatyzacji budynków (BACS) oraz technicznego zarządzania budynkami (TBM), które mają wpływ na energetyczne właściwości budynków: - metodę określania minimalnych wymagań dotyczących funkcji BACS i TBM które powinny być zaimplementowane w budynkach o różnej złożoności; - metodę współczynnikową pozwalającą w pierwszym przybliżeniu oszacować wpływ tych funkcji na właściwości typowych budynków; - szczegółowe metody pozwalające ocenić wpływ tych funkcji w określonym budynku. Metody te pozwalają wprowadzać wpływ tych funkcji do obliczeń energetycznych właściwości budynku i wskaźników obliczanych za pomocą odpowiednich norm. Niniejsza Norma Europejska jest przeznaczona do stosowania przez: - właścicieli budynków, architektów lub inżynierów określających które funkcje powinny być zaimplementowane w danym nowym budynku lub podczas renowacji istniejącego budynku; - władze publiczne, określające minimalne wymagania dla funkcji BACS i TBM w nowych i modernizowanych budynkach zgodnie z odpowiednimi normami; - władze publiczne, ustanawiające procedury inspekcji systemów technicznych oraz przez inspektorów stosujących te procedury do sprawdzania czy poziom zaimplementowanych funkcji BACS i TBM jest właściwy; - władze publiczne, określające metody obliczania uwzględniające wpływ BACS i TBM na właściwości energetyczne budynków, programistów opracowujących oprogramowanie do realizacji tych obliczeń oraz projektantów dokonujących te obliczenia; - projektantów, sprawdzających czy wpływ wszystkich funkcji BACS i TBM został uwzględniony podczas oceny właściwości energetycznych budynku

* wymagane pola

Bez VAT: 281,40  PLN Z VAT: 346,12  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 15232:2012 - wersja angielska
Tytuł Energetyczne właściwości budynków -- Wpływ automatyzacji, sterowania i technicznego zarządzania budynkami
Data publikacji 28-03-2012
Data wycofania 12-07-2017
Liczba stron 112
Grupa cenowa XA
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 173, Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
Wprowadza EN 15232:2012 [IDT]
Zastępuje PN-EN 15232:2008 - wersja polska
ICS 91.140.10
Zastąpiona przez PN-EN 15232-1:2017-07 - wersja angielska