PN-EN 14434:2024-05 - wersja angielska

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN
Tablice do pisania dla szkół -- Wymagania ergonomiczne, techniczne i bezpieczeństwa oraz metody badań

Zakres

W niniejszym dokumencie określono wymagania ergonomiczne, techniczne i bezpieczeństwa dla tablic do pisania zawieszanych na ścianie i wolno stojących, białych tablic projekcyjnych, systemów interaktywnych i ekranów interaktywnych do użytku w pomieszczeniach do nauczania i szkolenia praktycznego, np. w klasach, amfiteatralnych salach szkolnych, uniwersyteckich itp.
Niniejszy dokument dotyczy wyrobów po ich zainstalowaniu. Nie obejmuje bezpieczeństwa uzależnionego od konstrukcji budynku, np. wytrzymałości tablic wiszących na ścianie; dotyczy tylko tablicy i jej części. Nie dotyczy ściany i zamocowań ściennych.
Niniejszy dokument nie dotyczy technicznych aspektów podłączonego sprzętu, takiego jak komputery, głośniki, kamery wideo.
Nie zawiera wymagań związanych z bezpieczeństwem elektrycznym.
Załącznik A (normatywny) Skalę ocen umiejętności pisania – Pięciostopniowa skala dla kredy
Załącznik B (normatywny) Metody badań i wymagania dotyczące białych tablic projekcyjnych
Załącznik C (informacyjny) Dodatkowe metody badań i wymagania dotyczące białych tablic projekcyjnych
Załącznik D (normatywny) Metody badań i wymagania dotyczące systemów interaktywnych
Załącznik E (informacyjny) Dodatkowe metody badań i wymagania dotyczące systemów interaktywnych
Załącznik F (normatywny) Metody badań i wymagania dotyczące ekranów interaktywnych
Załącznik G (informacyjny) Dodatkowe metody badań i wymagania dotyczące ekranów interaktywnych
Załącznik H (normatywny) Badanie płaskości powierzchni
Załącznik I (informacyjny) Badanie wibracji

* wymagane pola

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 14434:2024-05 - wersja angielska
Tytuł Tablice do pisania dla szkół -- Wymagania ergonomiczne, techniczne i bezpieczeństwa oraz metody badań
Data publikacji 02-05-2024
Liczba stron 43
Grupa cenowa S
Sektor SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku
Organ Techniczny KT 100, Wyrobów z Drewna i Materiałów Drewnopochodnych
Wprowadza EN 14434:2023 [IDT]
Zastępuje PN-EN 14434:2010 - wersja angielska
ICS 03.180, 13.180, 97.140