PN-EN 15500-1:2017-07 - wersja angielska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Energetyczne właściwości użytkowe budynków -- Sterowanie w zastosowaniu do ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji -- Część 1: Urządzenia elektroniczne do indywidualnego sterowania strefowego -- Moduły M3-5, M4-5, M5-5

Zakres

Niniejsza Norma Europejska ma na celu określenie zestawu funkcjonalności i właściwości zastosowań urządzeń przeznaczonych do indywidualnego elektronicznego sterowania strefowego.
Zastosowania obejmują chłodzenie, wytwarzanie gorącej wody lub ogrzewanie elektryczne. Niniejsza Norma Europejska ma zastosowanie zwłaszcza do urządzeń indywidualnego sterowania strefowego - utrzymujących temperaturę, wilgotność i przepływ powietrza w zależności od zajętości - wykorzystujących pomocnicze źródło energii elektrycznej.
Informacje niezbędne do tego, by urządzenia działały mogą być przetwarzane techniką analogową lub cyfrową, a także za pomocą kombinacji obu technik. Wymagania bezpieczeństwa nie są objęte zakresem niniejszej Normy Europejskiej.
Niniejsza Norma Europejska odnosi się do wymagań wejściowych i wyjściowych sterownika, a nie wejść i wyjść takich urządzeń jak czujniki i elementy wykonawcze.
Niniejsza Norma Europejska obejmuje sterowniki o ustalonych funkcjach, konfigurowalne oraz programowalne. Urządzenia sterujące mogą być lub nie być dołączone do sieci danych, jednak aspekty komunikacji nie są objęte niniejszą Normą Europejską. Wymienione urządzenia mogą być stosowane w dowolnych rodzajach budynków: okresowo lub nieokresowo zajętych, mieszkalnych i niemieszkalnych.
W Tablicy 1 pokazano pozycjonowanie niniejszej normy w zestawie norm EN EPB z uwzględnieniem struktury modułowej przedstawionej w EN ISO 52000-1:2017.
UWAGA 1 Tę samą tablicę można znaleźć w CEN ISO/TR 52000-2:2017 z podanymi, dla każdego modułu, numerami odpowiednich norm EPB i towarzyszących im raportów technicznych, które są opublikowane albo w przygotowaniu.
UWAGA 2 Moduły odpowiadają normom EPB, przy czym jedna norma EPB może obejmować kilka modułów a jeden moduł może obejmować kilka norm EPB, na przykład w celu uproszczenia lub uszczegółowienia

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 15500-1:2017-07 - wersja angielska
Tytuł Energetyczne właściwości użytkowe budynków -- Sterowanie w zastosowaniu do ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji -- Część 1: Urządzenia elektroniczne do indywidualnego sterowania strefowego -- Moduły M3-5, M4-5, M5-5
Data publikacji 12-07-2017
Liczba stron 39
Grupa cenowa R
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 173, Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
Wprowadza EN 15500-1:2017 [IDT]
Zastępuje PN-EN 15500:2009 - wersja polska
ICS 91.140.30, 97.120