PN-EN 12464-1:2022-01 - wersja angielska

Bez VAT: 281,40  PLN Z VAT: 346,12  PLN
Światło i oświetlenie -- Oświetlenie miejsc pracy -- Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach

Zakres

W niniejszym dokumencie określono wymagania oświetleniowe dla osób na stanowiskach pracy
w pomieszczeniach, które spełniają potrzeby związane z komfortem i wydolnością widzenia osób
o normalnej lub skorygowanej do normalnej okulistycznej zdolności widzenia. Uwzględnione zostały wszystkie typowe zadania wzrokowe, w tym związane z urządzeniami z monitorami ekranowymi (DSE).
W niniejszym dokumencie określono wymagania w zakresie ilości i jakości oświetlenia, dotyczące rozwiązań oświetleniowych dla większości miejsc pracy w pomieszczeniach i związanych z nimi obszarów. Ponadto podano zalecenia dotyczące dobrej praktyki oświetleniowej, w tym potrzeb wzrokowych i pozawzrokowych (niezwiązanych z tworzeniem obrazu na siatkówce). W niniejszym dokumencie nie określono wymagań oświetleniowych w odniesieniu do bezpieczeństwa i zdrowia ludzi w miejscu pracy i nie przygotowano go w zakresie stosowania artykułu 169 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, chociaż wymagania oświetleniowe wymienione w tym dokumencie zwykle spełniają potrzeby bezpieczeństwa.
UWAGA Wymagania oświetleniowe w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy mogą być zawarte w dyrektywach opartych na artykule 169 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w ustawodawstwie krajowym państw członkowskich wdrażających te dyrektywy lub w innych aktach prawnych państw członkowskich.
Dokument ten nie dostarcza konkretnych rozwiązań, nie ogranicza swobody projektantów w stosowaniu nowych technik ani nie ogranicza wykorzystania innowacyjnego sprzętu. Oświetlenie może być zapewnione przez światło dzienne, oświetlenie elektryczne lub ich kombinację.
Niniejszy dokument nie ma zastosowania do oświetlenia miejsc pracy na zewnątrz i górnictwa podziemnego ani do oświetlenia awaryjnego. W przypadku miejsc pracy na zewnątrz, patrz EN 12464-2, natomiast w przypadku oświetlenia awaryjnego, patrz EN 1838 i EN 13032-3.

* wymagane pola

Bez VAT: 281,40  PLN Z VAT: 346,12  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 12464-1:2022-01 - wersja angielska
Tytuł Światło i oświetlenie -- Oświetlenie miejsc pracy -- Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach
Data publikacji 11-01-2022
Liczba stron 119
Grupa cenowa XA
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 4, Techniki Świetlnej
Wprowadza EN 12464-1:2021 [IDT]
Zastępuje PN-EN 12464-1:2012 - wersja polska
ICS 91.160.10