PN-EN 12464-1:2022-01 - wersja angielska

Bez VAT: 281,40  PLN Z VAT: 346,12  PLN
Światło i oświetlenie -- Oświetlenie miejsc pracy -- Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach

Zakres

Niniejszy dokument określa wymagania oświetleniowe dla osób w miejscach pracy we wnętrzach, które spełniają potrzeby komfortu wzrokowego i wydolności osób mających normalną lub skorygowaną do normalnej sprawności (wzrokowej). Rozważane sa wszystkie typowe zadania wzrokowe, łącznie ze sprzętem wyposażonym w monitory ekranowe (DSE).
Niniejszy dokument określa wymagania dotyczące rozwiązań oświetleniowych dla większości miejsc pracy we wnętrzach i związanych z nimi obszarów pod względem ilości i jakości oświetlenia. Ponadto podano zalecenia dotyczące dobrej praktyki oświetleniowej, w tym potrzeby w zakresie oświetlenia wizualnego i niewizualnego (bez tworzenia obrazu). Niniejszy dokument nie określa wymagań dotyczących oświetlenia w odniesieniu do bezpieczeństwa i zdrowia osób w pracy i nie został przygotowany w zakresie zastosowania art. 169 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, chociaż wymagania dotyczące oświetlenia, jak określono w niniejszym dokumencie, zwykle spełniają potrzeby w zakresie bezpieczeństwa
UWAGA Wymagania oświetleniowe w odniesieniu do bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy mogą być zawarte w dyrektywach opartych na art. 169 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w przepisach krajowych państw członkowskich wdrażających te dyrektywy lub w innych przepisach krajowych państw członkowskich
Niniejszy dokument nie zawiera konkretnych rozwiązań ani nie ogranicza swobody projektantów w zakresie stosowania nowych technik, ani nie ogranicza wykorzystania innowacyjnych urządzeń. Oświetlenie może być wytworzone przez światło dzienne, oświetlenie sztuczne lub kombinacje obu rodzajów.
Niniejszy dokument nie dotyczy oświetlenia miejsc pracy na zewnątrz oraz w podziemnym górnictwie lub oświetlenia awaryjnego. Dla miejsc pracy na zewnątrz, patrz EN 12464-2, a dla oświetlenia awaryjnego, patrz EN 1838 i EN 13032-3.

* wymagane pola

Bez VAT: 281,40  PLN Z VAT: 346,12  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 12464-1:2022-01 - wersja angielska
Tytuł Światło i oświetlenie -- Oświetlenie miejsc pracy -- Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach
Data publikacji 11-01-2022
Liczba stron 119
Grupa cenowa XA
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 4, Techniki Świetlnej
Wprowadza EN 12464-1:2021 [IDT]
Zastępuje PN-EN 12464-1:2012 - wersja polska
ICS 91.160.10