PN-EN 13363-1+A1:2010 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 52022-1:2017-10 - wersja angielska

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN
Urządzenia ochrony przeciwsłonecznej połączone z oszkleniem -- Obliczanie współczynnika przenikania promieniowania słonecznego i światła -- Część 1: Metoda uproszczona

Zakres

Podano uproszczoną metodę opartą na zazwyczaj znanych danych dotyczących oszklenia, wartości U i g oraz na współczynnikach przenikania i odbicia w celu oszacowania całkowitego współczynnika przenikania energii słonecznej urządzenia ochrony przeciwsłonecznej połączonego z oszkleniem. Ze względu na ulepszone właściwości cieplne elementów ze szkła izolacyjnego konieczne było przyjęcie paramertu pojęciowego G. Zakres normy w stosunku do poprzedniego wydania został bardziej sprecyzowany

* wymagane pola

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 13363-1+A1:2010/AC:2010P

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 13363-1+A1:2010 - wersja polska
Tytuł Urządzenia ochrony przeciwsłonecznej połączone z oszkleniem -- Obliczanie współczynnika przenikania promieniowania słonecznego i światła -- Część 1: Metoda uproszczona
Data publikacji 24-11-2010
Data wycofania 04-10-2017
Liczba stron 15
Grupa cenowa H
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 179, Ochrony Cieplnej Budynków
Wprowadza EN 13363-1:2003+A1:2007 [IDT]
Zastępuje PN-EN 13363-1+A1:2007 - wersja angielska
ICS 17.180.20, 91.120.10
Zastąpiona przez PN-EN ISO 52022-1:2017-10 - wersja angielska
Elementy dodatkowe PN-EN 13363-1+A1:2010/AC:2010P