PN-EN 12464-2:2014-05 - wersja angielska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Światło i oświetlenie -- Oświetlenie miejsc pracy -- Część 2: Miejsca pracy na zewnątrz

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej wyszczególniono wymagania oświetleniowe dla miejsc pracy na zewnątrz, zaspokajające potrzebę komfortu widzenia i wydolności wzrokowej. Rozważono wszystkie typowe zadania wzrokowe. Niniejsza Norma Europejska nie ma zastosowania do oświetlenia awaryjnego; patrz EN 1838 i EN 13032-3.
W niniejszej Normie Europejskiej nie określono wymagań oświetleniowych dotyczących bezpieczeństwa i zdrowia pracowników podczas pracy i nie przygotowano jej w zakresie wdrożeń artykułu 153 traktatu WE, chociaż wymagania oświetleniowe podane w niniejszej normie zazwyczaj spełniają potrzeby bezpieczeństwa. Wymagania oświetleniowe uwzględniające bezpieczeństwo i zdrowie pracowników w pracy mogą być zawarte w dyrektywach wynikających z artykułu 153 traktatu WE, w krajowym prawie państw członkowskich wdrażających te dyrektywy lub w innych krajowych aktach prawnych państw członkowskich.
W normie nie zaleca się konkretnych rozwiązań, jak również nie ogranicza się swobody projektantów w zakresie stosowania nowych technik i innowacyjnego sprzętu.

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 12464-2:2014-05 - wersja angielska
Tytuł Światło i oświetlenie -- Oświetlenie miejsc pracy -- Część 2: Miejsca pracy na zewnątrz
Data publikacji 06-05-2014
Liczba stron 32
Grupa cenowa P
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 4, Techniki Świetlnej
Wprowadza EN 12464-2:2014 [IDT]
Zastępuje PN-EN 12464-2:2008/Ap1:2009 - wersja polska, PN-EN 12464-2:2008/Ap2:2010 - wersja polska, PN-EN 12464-2:2008 - wersja polska
ICS 13.180, 91.160.20