PN-EN 16247-3:2023-01 - wersja angielska

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN
Audyty energetyczne -- Część 3: Procesy

Zakres

W niniejszym dokumencie określono wymagania, metodykę i produkty audytu energetycznego dotyczącego procesu, na co składają się:
a) organizowanie i przeprowadzenie audytu energetycznego;
b) analizowanie danych z audytu energetycznego;
c) raportowanie i dokumentowanie wyników audytu energetycznego.
Niniejsza część normy odnosi się do lokalizacji lub ich części, w których znacząca część zużycia energii wynika z funkcjonowania procesu i należy ją stosować łącznie z EN 16247-1, Energy audits -- Part 1: General requirements, dla której stanowi uzupełnienie, dostarczając dodatkowe wymagania.
Proces może obejmować jedną lub kilka linii produkcyjnych lub usług, biura, laboratoria, centra badawcze, pakowalnie i magazyny o dokładnie określonych warunkach pracy oraz transport lokalny. Audyt energetyczny może objąć całą lokalizację lub jej część.
Jeżeli zakresem audytu energetycznego objęte są budynki, audytor energetyczny może zdecydować się na zastosowanie EN 16247-2, Energy audits -- Part 2: Buildings. Jeżeli zakresem audytu energetycznego objęty jest transport lokalny w określonym miejscu, audytor energetyczny może zdecydować się na zastosowanie EN 16247-4, Energy audits -- Part 4: Transport.

UWAGA Decyzje o zastosowaniu Części 2 i/lub 4 mogą być podjęte na etapie wstępnych ustaleń, patrz 5.1.

* wymagane pola

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 16247-3:2023-01 - wersja angielska
Tytuł Audyty energetyczne -- Część 3: Procesy
Data publikacji 23-01-2023
Liczba stron 29
Grupa cenowa N
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 304, Aspektów Systemowych Dostawy Energii Elektrycznej
Wprowadza EN 16247-3:2022 [IDT]
Zastępuje PN-EN 16247-3:2014-06 - wersja angielska, PN-EN 16247-3:2014-06 - wersja polska
ICS 03.120.10, 27.015