PN-EN 16247-3:2014-06 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 16247-3:2023-01 - wersja angielska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Audity energetyczne -- Część 3: Procesy

Zakres

Niniejsza norma europejska określa wymagania, metodologię i rezultaty auditu energetycznego w ramach procesu.
Składa się na to:
a) organizowanie i prowadzenie auditu energetycznego;
b) analiza danych z auditu energetycznego;
c) raportowanie i dokumentowanie wyników auditu energetycznego.
Niniejsza część normy odnosi się do lokalizacji, w których zużycie energii wynika z procesu. Należy ją stosować wraz z EN 16247-1, Energy audits -- Part 1: General requirements, dla której stanowi uzupełnienie. Dostarcza dodatkowe wymagania do EN 16247-1 i powinna być z równocześnie nią stosowana.
Proces może obejmować jedną lub kilka linii produkcyjnych, biura, laboratoria, centra badawcze, działy opakowaniowe i magazynowe o specyficznych warunkach pracy i transport lokalny. Audit energetyczny może objąć całą lokalizację lub część lokalizacji.
Jeżeli procesy są objęte zakresem auditu energetycznego, auditor energetyczny może zdecydować się na zastosowanie EN 16247-2, Energy audits -- Part 2: Buildings. Jeżeli zakres auditu energetycznego obejmuje transport lokalny danej lokalizacji, auditor energetyczny może zdecydować się na zastosowanie EN 16247-4, Energy audits -- Part 4: Transport.
UWAGA Decyzje o zastosowaniu Części 2 i 4 mogą być podjęte podczas wstępnego kontaktu, patrz 5.1.

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 16247-3:2014-06 - wersja polska
Tytuł Audity energetyczne -- Część 3: Procesy
Data publikacji 07-08-2015
Data wycofania 23-01-2023
Liczba stron 24
Grupa cenowa M
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 304, Aspektów Systemowych Dostawy Energii Elektrycznej
Wprowadza EN 16247-3:2014 [IDT]
ICS 03.120.10, 27.015
Zastąpiona przez PN-EN 16247-3:2023-01 - wersja angielska