PN-EN 16247-1:2012 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 16247-1:2023-01 - wersja angielska

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN
Audity energetyczne -- Część 1: Wymagania ogólne

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania, wspólną metodologię i rezultaty auditów energetycznych. Ma ona zastosowanie do wszystkich rodzajów przedsiębiorstw i organizacji, wszystkich rodzajów energii i sposobów wykorzystania energii, z wyjątkiem prywatnych lokali mieszkalnych.
W niniejszej Normie Europejskiej podano wymagania ogólne, wspólne dla wszystkich auditów energetycznych. Szczegółowe wymagania auditu energetycznego uzupełnią wymagania ogólne i zostaną zamieszczone w oddzielnych częściach, dedykowanych auditom energetycznym budynków, procesów przemysłowych i transportu.

* wymagane pola

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 16247-1:2012 - wersja polska
Tytuł Audity energetyczne -- Część 1: Wymagania ogólne
Data publikacji 27-08-2013
Data wycofania 23-01-2023
Liczba stron 18
Grupa cenowa J
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 304, Aspektów Systemowych Dostawy Energii Elektrycznej
Wprowadza EN 16247-1:2012 [IDT]
ICS 03.120.01, 27.015
Zastąpiona przez PN-EN 16247-1:2023-01 - wersja angielska