PN-EN 16247-4:2014-06 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 16247-4:2023-01 - wersja angielska

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN
Audity energetyczne -- Część 4: Transport

Zakres

Niniejszą Normę Europejską należy czytać wraz z normą EN 16247-1, Energy audits -- Part 1: General requirements, dla której stanowi uzupełnienie. Dostarcza dodatkowych do EN 16247-1 wymagań i powinna być wraz z nią stosowana.
Opisane tutaj procedury mają zastosowanie do różnych typów transportu (drogowego, kolejowego, morskiego i lotniczego), jak również różnych zasięgów (lokalnych po dalekobieżne) oraz tego co jest transportowane (zasadniczo ładunku i ludzi).
Niniejsza Norma Europejska określa wymagania, metodologię i rezultaty specyficzne dla auditów energetycznych w sektorze transportu, w każdej sytuacji w której miało miejsce przemieszczenie, bez znaczenia kim jest operator (czy jest to przedsiębiorstwo prywatne, czy też publiczne, jak również czy operator zajmuje się wyłącznie transportem, czy też nie).
Niniejsza Norma Europejska dostarcza wskazówek zarówno dla optymalizacji zużycia energii przez każdy środek transportu, jak również wyboru najlepszego środka transportu w każdej sytuacji; wnioski wyciągnięte z auditu energetycznego mogą wpłynąć na podejmowane decyzje w zakresie infrastruktury i inwestycji, np. podczas telekonferencji lub internetowych spotkań.
Audity energetyczne budynków i procesów związanych z transportem mogą być prowadzone odpowiednio zgodnie z EN 16247-2 dla budynków i EN 16247-3 dla procesów przemysłowych, np. rurociągi, magazyny, schody ruchome. Ta część normy nie obejmuje infrastruktury, która dostarcza energii np. wytwarzanie energii elektrycznej na potrzeby kolei.

* wymagane pola

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 16247-4:2014-06 - wersja polska
Tytuł Audity energetyczne -- Część 4: Transport
Data publikacji 12-08-2015
Data wycofania 24-01-2023
Liczba stron 18
Grupa cenowa J
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 304, Aspektów Systemowych Dostawy Energii Elektrycznej
Wprowadza EN 16247-4:2014 [IDT]
ICS 03.120.10, 55.020, 27.015
Zastąpiona przez PN-EN 16247-4:2023-01 - wersja angielska