PN-EN 1443:2019-05 - wersja polska

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN
Kominy -- Wymagania ogólne

Zakres

Niniejsza norma określa wymagania i podstawowe kryteria oceny właściwości użytkowych kominów, kanałów spalinowych, kształtek, łączników i akcesoriów służących do odprowadzania produktów spalania z paleniska do atmosfery. Niniejsza norma stosowana jest w odniesieniu do wszystkich norm wyrobów CEN/TC 166.
Niniejsza norma obejmuje swym zakresem kominy odporne na pożar sadzy, przewody spalinowe, kształtki, łączniki i akcesoria przeznaczone dla palenisk na paliwa stałe, płynne i gazowe oraz kominy nieodporne na pożar sadzy, przewody spalinowe, kształtki, łączniki i akcesoria przeznaczone dla palenisk na paliwa płynne i gazowe. Określa również zabezpieczenia akcesoriów w zakresie odporności na pożar sadzy dla palenisk na paliwa stałe, płynne i gazowe.
UWAGA 1 Oznacza to, że kominy, przewody spalinowe, kształtki, łączniki które nie są odporne na pożar sadzy i akcesoria, które nie są odporne na pożar sadzy lub nie są odporne na gazy, nie są przeznaczone do odprowadzania spalin z palenisk na paliwa stałe.
Niniejsza norma określa również wymagania dotyczące oznakowania wyrobu, instrukcji wykonania, informacji o wyrobie, zapewnienia atestacji i weryfikacji stałości właściwości użytkowych (AVCP).
Niniejsza Norma Europejska nie ma zastosowania do kominów niezależnych konstrukcyjnie i kominów niestandardowych zawierających elementy bez oznakowania CE.
UWAGA 2 Niniejsza norma może stanowić podstawę do specyfikacji wyrobów objętych zakresem europejskiej aprobaty technicznej.
UWAGA 3 Wszystkie normy wyrobów opracowywane przez Komitet Techniczny CEN/TC 166 bazują na mandacie M/105.

* wymagane pola

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 1443:2019-05 - wersja polska
Tytuł Kominy -- Wymagania ogólne
Data publikacji 20-07-2022
Liczba stron 44
Grupa cenowa S
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 318, Kominów
Wprowadza EN 1443:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN 1443:2005 - wersja polska
ICS 91.060.40