PN-G-02310:1987 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-G-02305-5:2002 - wersja polska

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Wiercenia geologiczno-poszukiwawcze małośrednicowe i wiercenia hydrogeologiczne -- Urządzenia wiertnicze -- Wymagania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

Zakres

Ustalono wymagania ogólne i wymagania dotyczące: wież i masztów wiertniczych, mechanizmów napędu przewodu wiertniczego, mechanizmów wyciągowych, osprzętu do prac wyciągowych, obiegu płuczki, stanowiska roboczego, elementów sterowania oraz pomostów, drabin i osłon. Podano zakres stosowania wymagań

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-G-02310:1987 - wersja polska
Tytuł Wiercenia geologiczno-poszukiwawcze małośrednicowe i wiercenia hydrogeologiczne -- Urządzenia wiertnicze -- Wymagania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
Data publikacji 27-03-1987
Data wycofania 12-11-2002
Liczba stron 5
Grupa cenowa C
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 30, Geologii, Geofizyki i Wiertnictwa Małośrednicowego
Zastępuje PN-G-02305-04:1979 - wersja polska
ICS 07.060, 29.120.50, 73.020
Zastąpiona przez PN-G-02305-5:2002 - wersja polska