PN-B-12012:2022-07 - wersja polska

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN
Metody badań wyrobów budowlanych ceramicznych -- Określanie odporności na zamrażanie-odmrażanie metodą badania całych wyrobów

Zakres

W niniejszej normie podano metodę określania odporności na zamrażanie-odmrażanie wyrobów budowlanych ceramicznych, w tym elementów murowych ceramicznych stosowanych w murach zabezpieczonych zgodnych z wymaganiami PN-EN 771-1+A1:2015 i podlegających wymaganiom oceny trwałości.
Niniejszej normy nie stosuje się do oceny odporności na zamrażanie-odmrażanie elementów murowych ceramicznych przewidzianych do stosowania w murach niezabezpieczonych zgodnych z wymaganiami PN-EN 771-1+A1:2015 i podlegających wymaganiom oceny odporności na zamrażanie-odmrażanie zgodnie z PN-EN 772-22:2019.
Norma nie dotyczy wyrobów ceramicznych do pokryć dachowych.

* wymagane pola

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-B-12012:2022-07 - wersja polska
Tytuł Metody badań wyrobów budowlanych ceramicznych -- Określanie odporności na zamrażanie-odmrażanie metodą badania całych wyrobów
Data publikacji 19-07-2022
Liczba stron 12
Grupa cenowa F
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 233, Konstrukcji Murowanych
Zastępuje PN-B-12012:2007 - wersja polska
ICS 91.100.15