PN-B-12012:2007 - wersja polska

Bez VAT: 32,80  PLN Z VAT: 40,34  PLN
Metody badań elementów murowych -- Określanie odporności na zamrażanie-odmrażanie elementów murowych ceramicznych

Zakres

Podano metodę określania odporności na zamrażanie-odmrażanie elementów murowych ceramicznych objętych zakresem PN-EN 771-1. Ustalono, że próbkę pojedynczą stanowi cały jeden element

* wymagane pola

Bez VAT: 32,80  PLN Z VAT: 40,34  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-B-12012:2007P ERRATA

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-B-12012:2007 - wersja polska
Tytuł Metody badań elementów murowych -- Określanie odporności na zamrażanie-odmrażanie elementów murowych ceramicznych
Data publikacji 11-12-2007
Liczba stron 9
Grupa cenowa E
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 233, Konstrukcji Murowanych
ICS 91.100.15