PN-B-04615:1990 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Papy asfaltowe i smołowe -- Metody badań

Zakres

Podano procedury badań 12 cech fizycznych pap asfaltowych i smołowych. Ustalono warunki wykonania badań. W tabeli podano zestawienie próbek analitycznych, tzn. liczbę, wymiary i miejsce pobrania dla każdej badanej cechy

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-B-04615:1990 - wersja polska
Tytuł Papy asfaltowe i smołowe -- Metody badań
Data publikacji 23-04-1990
Data wycofania 23-09-2011
Liczba stron 8
Grupa cenowa D
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 214, Wyrobów Bitumicznych i Polimerowych do Izolacji Wodochronnych w Budownictwie
Zastępuje PN-B-04615:1972 - wersja polska
ICS 91.120.30