PN-G-15533:1997 - wersja polska

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Górnicza obudowa indywidualna -- Stojaki cierne -- Wymagania i badania

Zakres

Określono wymagania i badania stojaków ciernych. Podano definicje 11 terminów, ustalono klasyfikację oraz sposób budowy i przykład oznaczenia. Określono wymagania, sposób pobierania próbek, program i metody badań

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-G-15533:1997 - wersja polska
Tytuł Górnicza obudowa indywidualna -- Stojaki cierne -- Wymagania i badania
Data publikacji 18-09-1997
Liczba stron 6
Grupa cenowa C
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 285, Górniczych Maszyn i Urządzeń Dołowych
ICS 73.100.10