PN-B-24620:1998 - wersja polska

Bez VAT: 22,90  PLN Z VAT: 28,17  PLN
Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

Zakres

Ustalono wymagania dotyczące cech fizycznych lepiku, masy i roztworu asfaltowego stosowanych na zimno, zakres ich stosowania oraz metody badań. Podano sposób pakowania i znakowania

* wymagane pola

Bez VAT: 22,90  PLN Z VAT: 28,17  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-B-24620:1998 - wersja polska
Tytuł Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
Data publikacji 12-11-1998
Liczba stron 5
Grupa cenowa C
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 214, Wyrobów Bitumicznych i Polimerowych do Izolacji Wodochronnych w Budownictwie
Zastępuje PN-B-24620:1974 - wersja polska, PN-B-24622:1974 - wersja polska, PN-B-24628:1976 - wersja polska
ICS 91.100.50
Elementy dodatkowe PN-B-24620:1998/Az1:2004P