PN-EN 772-11:2011 - wersja angielska

Bez VAT: 38,50  PLN Z VAT: 47,36  PLN
Metody badań elementów murowych -- Część 11: Określenie absorpcji wody elementów murowych z betonu kruszywowego, kamienia sztucznego i kamienia naturalnego spowodowanej podciąganiem kapilarnym oraz początkowej absorpcji wody elementów murowych ceramicznych

Zakres

Ustalono metodę określania współczynnika absorpcji wody elementów murowych z betonu kruszywowego, autoklawizowanego betonu komórkowego, kamienia naturalnego i kamienia sztucznego spowodowanej podciąganiem kapilarnym oraz początkową wielkość absorpcji wody elementów murowych ceramicznych

* wymagane pola

Bez VAT: 38,50  PLN Z VAT: 47,36  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 772-11:2011 - wersja angielska
Tytuł Metody badań elementów murowych -- Część 11: Określenie absorpcji wody elementów murowych z betonu kruszywowego, kamienia sztucznego i kamienia naturalnego spowodowanej podciąganiem kapilarnym oraz początkowej absorpcji wody elementów murowych ceramicznych
Data publikacji 26-08-2011
Liczba stron 8
Grupa cenowa D
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 233, Konstrukcji Murowanych
Wprowadza EN 772-11:2011 [IDT]
Zastępuje PN-EN 772-11:2002 - wersja polska, PN-EN 772-11:2002/A1:2005 - wersja polska
ICS 91.100.15, 91.100.30