PKN-CEN/TS 17481:2022-07 - wersja polska

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN
Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie zawartości soli w asfalcie -- Metoda konduktometryczna

Zakres

W niniejszym dokumencie opisano metodę oznaczania zawartości soli w asfalcie, zwykle podawaną w mg chlorku sodu (zapisywanego jako NaCl od tego punktu niniejszego dokumentu) na kg asfaltu. Niniejsza metoda jest odpowiednia dla „równoważnej zawartości NaCl” w zakresie od 20 mg/kg do 500 mg/kg.

OSTRZEŻENIE – Stosowanie niniejszego dokumentu może być związane z wykonywaniem niebezpiecznych czynności oraz z użyciem niebezpiecznych materiałów i sprzętu. W niniejszym dokumencie nie zostały zawarte wszystkie zagadnienia związane z bezpieczeństwem jego stosowania. Osoba stosująca procedury zawarte w niniejszym dokumencie przed jego zastosowaniem jest odpowiedzialna za zapewnienie odpowiedniego po¬ziomu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz określenie ograniczeń właściwego jego zastosowania.

* wymagane pola

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PKN-CEN/TS 17481:2022-07 - wersja polska
Tytuł Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie zawartości soli w asfalcie -- Metoda konduktometryczna
Data publikacji 07-07-2022
Liczba stron 16
Grupa cenowa H
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 222/PK 2, Asfaltów
Wprowadza CEN/TS 17481:2020 [IDT]
ICS 75.140, 91.100.50