PN-EN 13598-2:2020-11 - wersja polska

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do bezciśnieniowej podziemnej kanalizacji -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE) -- Część 2: Specyfikacje studzienek włazowych i inspekcyjnych

Zakres

W niniejszym dokumencie podano definicje i wymagania dla studzienek włazowych i inspekcyjnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) przeznaczonych do systemów bezciśnieniowej podziemnej kanalizacji do maksymalnej głębokości 6 m od powierzchni ziemi do (rzędnej) dna kanału (przepływowego) studzienki włazowej lub inspekcyjnej. dna studzienki włazowej lub inspekcyjnej.
Niniejszy dokument dotyczy studzienek włazowych i inspekcyjnych o podstawach z kanałami przepływowymi, oraz ich połączeń dla systemu przewodów rurowych
Studzienki włazowe i inspekcyjne przeznaczone są do stosowania w obszarach dla pieszych i pojazdów na zewnątrz konstrukcji budynku.
UWAGA 1 Przeznaczenie użycia w podziemnych instalacjach na zewnątrz konstrukcji budynku jest odzwierciedlone w cechowaniu wyrobów przez znak obszaru stosowania "U"
UWAGA 2 Wyroby zgodne z niniejszym dokumentem mogą być również stosowane
w obszarach nie związanych z ruchem.
UWAGA 3 Wyroby zgodne z niniejszym dokumentem mogą być instalowane w podziemnych zastosowaniach bez dodatkowych obliczeń statycznych.
UWAGA 4 Płytkie studzienki niewłazowe są wyszczególnione w EN 13598-1 [1].
Studzienki włazowe i inspekcyjne odpowiadające EN 13598-2 wykonane są z zaleconych zestawów: z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP), polipropylenu z mineralnym modyfikatorem (PP-MD) lub polietylenu (PE) i zamontowane razem.
UWAGA 5 Kompletny zestaw studzienki włazowej lub studzienki inspekcyjnej może również być włączony do zestawów, które nie są objęte niniejszym dokumentem (na przykład blisko powierzchni lub elementów powierzchniowych).
UWAGA 6 Studzienki włazowe i inspekcyjne mogą być dostarczane z zabezpieczeniami, zwieńczeniami i kratkami odpowiadającymi właściwym częściom EN 124 [2].
Studzienki włazowe i inspekcyjne zgodne z EN 13598-2 mogą być stosować w systemach wód opadowych. Studzienki włazowe i inspekcyjne mogą być produkowane rożnymi metodami np. przez wytłaczanie, wtryskiwanie, formowanie rotacyjne, formowanie niskociśnieniowe lub fabrykowane.
UWAGA 7 Studzienki włazowe i inspekcyjne mogą być zestawiane z różnych komponentów, ale mogą być wytwarzane jako pojedyncze egzemplarze.
UWAGA 8 Studzienki włazowe i inspekcyjne mogą podlegać krajowym przepisom bezpieczeństwa i / lub przepisom lokalnym.

* wymagane pola

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 13598-2:2020-11 - wersja polska
Tytuł Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do bezciśnieniowej podziemnej kanalizacji -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE) -- Część 2: Specyfikacje studzienek włazowych i inspekcyjnych
Data publikacji 29-06-2022
Liczba stron 34
Grupa cenowa Q
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 140, Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
Wprowadza EN 13598-2:2020 [IDT]
Zastępuje PN-EN 13598-2:2016-09 - wersja polska, PN-EN 13598-2:2016-09 - wersja angielska, PN-EN 13598-2:2016-09/Ap1:2017-08 - wersja angielska
ICS 93.030, 23.040.05