PN-EN ISO 13259:2021-01 - wersja polska

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN
Systemy przewodów rurowych z tworzyw termoplastycznych do podziemnych bezciśnieniowych zastosowań -- Metoda badania szczelności połączeń z elastomerowym pierścieniem uszczelniającym

Zakres

W niniejszym dokumencie określono metodę badania szczelności połączeń z elastomerowym pierścieniem uszczelniającym w bezciśnieniowych systemach przewodów rurowych z tworzyw termoplastycznych, układanych pod ziemią.
Jeśli w normie, w której powołano się na niniejszą normę, nie podano inaczej, badania prowadzi się przy następujących podstawowych ciśnieniach:
– p1: wewnętrzne podciśnienie powietrza (częściowa próżnia);
– p2: niskie wewnętrzne ciśnienie hydrostatyczne;
– p3: wyższe wewnętrzne ciśnienie hydrostatyczne.
Opisano następujące cztery warunki badań, w których również są one prowadzone:
a) Warunek A: bez jakiegokolwiek dodatkowego odkształcenia na średnicy lub odchylenia kątowego;
b) Warunek B: z odkształceniem na średnicy;
c) Warunek C: z odchyleniem kątowym;
d) Warunek D: z równoczesnym odkształceniem na średnicy i odchyleniem kątowym.
Zalecany wybór ciśnienia (-eń) badania i warunku (-ów) badania jest podany w normie, w której powołano się na niniejszą normę.

* wymagane pola

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 13259:2021-01 - wersja polska
Tytuł Systemy przewodów rurowych z tworzyw termoplastycznych do podziemnych bezciśnieniowych zastosowań -- Metoda badania szczelności połączeń z elastomerowym pierścieniem uszczelniającym
Data publikacji 02-09-2022
Liczba stron 16
Grupa cenowa H
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 140, Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
Wprowadza EN ISO 13259:2020 [IDT], ISO 13259:2020 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 13259:2018-08 - wersja angielska
ICS 23.040.20, 91.140.80