PN-EN 13476-3+A1:2020-12 - wersja polska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do bezciśnieniowej podziemnej kanalizacji -- Systemy przewodów rurowych o ściankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) -- Część 3: Specyfikacje rur i kształtek o gładkiej powierzchni wewnętrznej i profilowanej powierzchni zewnętrznej oraz systemu, typ B

Zakres

W niniejszej części EN 13476, łącznie z EN 13476-1, określono definicje oraz wymagania dla rur, kształtek i systemu, opartych na systemach przewodów rurowych o ściankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE), przeznaczonych do stosowania w bezciśnieniowych podziemnych systemach kanalizacji
Niniejsza cześć ma zastosowanie do rur i kształtek o gładkiej powierzchni wewnętrznej i profilowanej powierzchni zewnętrznej, oznaczonych jako typ B.
Określono w niej metody i parametry badania, jak również wymagania.
Niniejszą część stosuje się do:
a) rur i kształtek o ściankach strukturalnych, przeznaczonych do układania pod ziemią poza konstrukcją budynku; odzwierciedla to cecha „U” na wyrobie;
b) rur i kształtek o ściankach strukturalnych, przeznaczonych do układania pod ziemią poza konstrukcjami budynku (symbol obszaru zastosowania „U”) oraz wewnątrz konstrukcji budynku (symbol obszaru zastosowania „D”); odzwierciedla to cecha „UD” na wyrobie.
Niniejsza część ma zastosowanie do połączeń rur i kształtek o ściankach strukturalnych ze zintegrowanym kielichem i elastomerowym pierścieniem uszczelniającym lub bez, jak również do połączeń spawanych i zgrzewanych.
W niniejszej części podano zakresy wymiarów rur i kształtek, materiały, konstrukcje rury, klasy sztywności, klasy zastosowań i klasy tolerancji oraz określono zalecenia dotyczące barw.
UWAGA Obowiązkiem nabywcy lub inwestora jest odpowiedni wybór w tym zakresie, z uwzględnieniem szczególnych wymagań i odpowiednich zaleceń lub przepisów krajowych, wytycznych oraz przepisów technicznych dotyczących instalowania.

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 13476-3+A1:2020-12/Ap2:2023-02P

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 13476-3+A1:2020-12 - wersja polska
Tytuł Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do bezciśnieniowej podziemnej kanalizacji -- Systemy przewodów rurowych o ściankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) -- Część 3: Specyfikacje rur i kształtek o gładkiej powierzchni wewnętrznej i profilowanej powierzchni zewnętrznej oraz systemu, typ B
Data publikacji 23-11-2022
Liczba stron 54
Grupa cenowa U
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 140, Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
Wprowadza EN 13476-3:2018+A1:2020 [IDT]
Zastępuje PN-EN 13476-3:2018-05 - wersja angielska
ICS 93.030, 23.040.05