PN-B-06265:2022-08 - wersja polska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Beton -- Wymagania, właściwości użytkowe, produkcja i zgodność -- Krajowe uzupełnienie PN-EN 206+A2:2021-08

Zakres

Niniejsza norma dotyczy betonu zwykłego, ciężkiego i lekkiego stosowanego do wykonywania konstrukcji
na placu budowy, elementów i wyrobów prefabrykowanych, zagęszczanego lub samozagęszczalnego
z nieznaczną ilością powietrza uwięzionego.
W niniejszej normie zamieszczono następujące dodatkowe wymagania i postanowienia dotyczące betonu stosowanego w budynkach i budowlach, dopuszczone w PN-EN 206+A2:2021-08:
­- wyszczególniono dodatkową klasę konsystencji mieszanki betonowej i klasy ekspozycji ze względu
na agresję wywołaną ścieraniem;
­- podano dodatkowe wymagania dotyczące składników betonu (cementu, kruszyw, wody, dodatków) wraz z wartościami granicznymi składu betonu;
­- włączono dodatkowe rodzaje cementów do betonów przeznaczonych do specjalnych robót geotechnicznych.
Zdefiniowano dodatkowe terminy – m.in. dzień produkcji, warunki produkcji i dostawy betonu, średnią temperaturę dobową.
Wprowadzono do stosowania w krajowej praktyce procedury badania odporności betonu na działanie mrozu, odporności na cykliczne zamrażanie-rozmrażanie w obecności soli odladzających i odporności na penetrację wody pod ciśnieniem, z uwzględnieniem czasu równoważnego.
Podano współczynniki przeliczeniowe do oceny wytrzymałości na ściskanie betonu dla próbek sześciennych o boku 100 mm i 200 mm.
Podano graniczne krzywe uziarnienia kruszywa do betonów.
Warunki wykonywania konstrukcji betonowych i żelbetowych podano w PN-EN 13670.

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-B-06265:2022-08 - wersja polska
Tytuł Beton -- Wymagania, właściwości użytkowe, produkcja i zgodność -- Krajowe uzupełnienie PN-EN 206+A2:2021-08
Data publikacji 08-08-2022
Liczba stron 52
Grupa cenowa U
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 274, Betonu
Zastępuje PN-B-06265:2018-10 - wersja polska, PN-B-06265:2018-10/Ap1:2019-05 - wersja polska
ICS 91.100.30