PN-EN ISO 11961:2009 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 11961:2019-01 - wersja angielska

Bez VAT: 281,40  PLN Z VAT: 346,12  PLN
Przemysł naftowy i gazowniczy -- Stalowe rury płuczkowe

Zakres

W niniejszej Normie Międzynarodowej podano warunki techniczne dostawy stalowych rur płuczkowych z końcami spęczonymi oraz zwornikami zgrzewanymi używanych w operacjach wiertniczych i wydobywczych w przemyśle naftowym i gazowniczym dla trzech poziomów wykonania wyrobu (PSL 1, PSL 2 i PSL 3). Wymagania dla PSL 1 stanowią podstawę niniejszej Normy Międzynarodowej. Wymagania, w których określono różne poziomy typowych wymagań technicznych dla PSL 2 i PSL 3 podano w Załączniku G. Niniejszą Normą Międzynarodową objęto następujące odmiany wytrzymałościowe rur płuczkowych: - odmiana wytrzymałościowa rur płuczkowych E; - wysokowytrzymałościowe odmiany rur płuczkowych, odmiany wytrzymałościowe X, G i S. Podano typowe ukształtowanie rury płuczkowej, na którym przedstawiono główne elementy i długości, (patrz Rysunek B.1). Główne wymiary i masy oraz odmiany wytrzymałościowe rur płuczkowych podano zarówno jednostkach SI (patrz Tablica A.1) jak i w jednostkach USC (patrz Tablica C.1). Niniejsza Norma Międzynarodowa może mieć także zastosowanie do rur płuczkowych ze zwornikami niewyszczególnionymi w normach ISO lub API. W wyniku uzgodnień między zamawiającym i wytwórcą niniejsza Norma Międzynarodowa może mieć także zastosowanie do innych wymiarów korpusów rur płuczkowych i/lub zworników. W niniejszej Normie Między-narodowej podano dodatkowe wymagania, które może opcjonalnie uzgodnić zamawiający i wytwórca, odnoszące się do badań, weryfikacji własności użytkowych oraz badań nieniszczących (patrz Załącznik E). Niniejsza Norma Międzynarodowa nie obejmuje własności użytkowych. UWAGA 1 W niniejszej Normie Międzynarodowej rura płuczkowa jest oznaczana wyróżnikiem 1, wyróżnikiem 2, odmianą wytrzymałościową (E, X, G i S) oraz rodzajem spęczenia połączenia gwintowego z czołem oporowym. Oznaczenia te wykorzystuje się do identyfikacji przy zamawianiu. UWAGA 2 Ze szczegółowymi wymaganiami dotyczącymi gwintów zworników rur płuczkowych można zapoznać się w ISO 10424 2 lub API Spec 7

* wymagane pola

Bez VAT: 281,40  PLN Z VAT: 346,12  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN ISO 11961:2009/AC:2009P

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 11961:2009 - wersja polska
Tytuł Przemysł naftowy i gazowniczy -- Stalowe rury płuczkowe
Data publikacji 24-04-2013
Data wycofania 15-01-2019
Liczba stron 116
Grupa cenowa XA
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 31, Górnictwa Nafty i Gazu
Wprowadza EN ISO 11961:2008 [IDT], ISO 11961:2008 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 11961:2001 - wersja polska
ICS 77.140.75, 75.180.10
Zastąpiona przez PN-EN ISO 11961:2019-01 - wersja angielska
Elementy dodatkowe PN-EN ISO 11961:2009/AC:2009P