PN-EN ISO 11961:2001 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 11961:2009 - wersja angielska, PN-EN ISO 11961:2009 - wersja polska

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN
Przemysł naftowy i gazowniczy -- Rury stalowe stosowane jako rury płuczkowe -- Specyfikacja techniczna

Zakres

Wyszczególniono techniczne warunki dostawy stalowych rur płuczkowych. Opisano grupę 1, wszystkie rury odmiany wytrzymałościowej E, grupę 3, wszystkie rury odmian wyskokowytrzymałościowych X95, G105 i S135

* wymagane pola

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 11961:2001 - wersja polska
Tytuł Przemysł naftowy i gazowniczy -- Rury stalowe stosowane jako rury płuczkowe -- Specyfikacja techniczna
Data publikacji 13-12-2001
Data wycofania 06-04-2009
Liczba stron 34
Grupa cenowa Q
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 31, Górnictwa Nafty i Gazu
Wprowadza EN ISO 11961:1996 [IDT], ISO 11961:1996 [IDT]
Zastępuje PN-H-74228:1993 - wersja polska
ICS 77.140.75, 75.180.10
Zastąpiona przez PN-EN ISO 11961:2009 - wersja angielska, PN-EN ISO 11961:2009 - wersja polska