PN-EN ISO 11960:2010 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 11960:2011 - wersja angielska

Bez VAT: 295,50  PLN Z VAT: 363,47  PLN
Przemysł naftowy i gazowniczy -- Rury stalowe używane jako rury okładzinowe lub wydobywcze

Zakres

Wyszczególniono techniczne warunki dostawy rur stalowych (okładzinowych, wydobywczych, rur z końcami gładkimi, rur okładzinowych o długości nieznormalizowanej i manipulaków), złączek i akcesoriów, oraz ustalono wymagania dla każdego z trzech Poziomów Wymagań Technicznych (PSL 1, PSL 2, PSL 3), przy czym wymagania dotyczące PSL 1 traktowane są jako podstawowe. Określono wymagania dotyczące materiałów, procesu wytwarzania, wymiarów i mas, złączek, kontroli i badań, znakowania oraz dokumentacji. Podano 42 definicje

* wymagane pola

Bez VAT: 295,50  PLN Z VAT: 363,47  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 11960:2010 - wersja polska
Tytuł Przemysł naftowy i gazowniczy -- Rury stalowe używane jako rury okładzinowe lub wydobywcze
Data publikacji 10-05-2010
Data wycofania 20-12-2011
Liczba stron 281
Grupa cenowa XG
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 31, Górnictwa Nafty i Gazu
Wprowadza EN ISO 11960:2004 [IDT], EN ISO 11960:2004/AC:2007 [IDT], ISO 11960:2004/Cor 1:2006 [IDT], ISO 11960:2004 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 11960:2005 - wersja angielska
ICS 77.140.75, 75.180.10
Zastąpiona przez PN-EN ISO 11960:2011 - wersja angielska