PN-EN ISO 11960:2011 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 11960:2014-04 - wersja angielska

Bez VAT: 280,70  PLN Z VAT: 345,26  PLN
Przemysł naftowy i gazowniczy -- Rury stalowe używane jako rury okładzinowe lub wydobywcze

Zakres

W niniejszej Normie Międzynarodowej wyszczególniono techniczne warunki dostawy rur stalowych (okładzinowych, wydobywczych, rur z końcami gładkimi, rur okładzinowych o długości nieznormalizowanej i manipulaków), złączek i akcesoriów, oraz ustalono wymagania dotyczące każdego z trzech poziomów wymagań technicznych (PSL 1, PSL 2, PSL 3), przy czym wymagania dotyczące PSL 1 traktowane są w niniejszej Normie Międzynarodowej jako podstawowe. Wymagania, w których określono inne poziomy typowych wymagań technicznych dotyczące PSL 2 i PSL 3 dla wszystkich odmian wytrzymałościowych materiału rur, z wyjątkiem H 40 i L 80 9Cr, podano w Załączniku H. W Tablicach od C.1 do C.3 i w Tablicach od E.1 do E.3 podano rozmiary, masy jednostkowe i grubości ścianki odmian wytrzymałościowych materiału oraz stosowane rodzaje wykończenia rur będących przedmiotem niniejszej Normy Międzynarodowej. W wyniku uzgodnień między zamawiającym i wytwórcą niniejszą Normę Międzynarodową można również stosować do rur z końcami gładkimi i rur o grubościach ścianek oraz rozmiarach innych niż wymienione w normie. Zgodnie z API Spec 5B niniejszą Normę Międzynarodową stosuje się do następujących rodzajów połączeń gwintowych: krótkiego zaokrąglonego gwintu rur okładzinowych (STC); długiego zaokrąglonego gwintu rur okładzinowych (LC); gwintu buttress rur okładzinowych (BC); gwintu extreme line rur okładzinowych (XC); gwintu rur wydobywczych niespęczonych (NU); gwintu rur wydobywczych spęczonych zewnętrznie (EU); gwintu rur wydobywczych bezzłączkowych (IJ). Dla wymienionych wyżej połączeń w niniejszej Normie Międzynarodowej wyszczególniono techniczne warunki dostawy złączek oraz ochraniaczy gwintu. W Załączniku A.11 (SR22) podano dodatkowe wymagania, których uzgodnienie dopuszcza się opcjonalnie dla połączeń o zwiększonej odporności na rozszczelnienie. Niniejszą Normę Międzynarodową można również stosować do wyrobów rurowych o połączeniach których nie dotyczą normy ISO/API. 1.2

* wymagane pola

Bez VAT: 280,70  PLN Z VAT: 345,26  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 11960:2011 - wersja angielska
Tytuł Przemysł naftowy i gazowniczy -- Rury stalowe używane jako rury okładzinowe lub wydobywcze
Data publikacji 20-12-2011
Data wycofania 24-04-2014
Liczba stron 272
Grupa cenowa XF
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 31, Górnictwa Nafty i Gazu
Wprowadza EN ISO 11960:2011 [IDT], ISO 11960:2011 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 11960:2010 - wersja polska
ICS 77.140.75, 75.180.10
Zastąpiona przez PN-EN ISO 11960:2014-04 - wersja angielska, PN-EN ISO 11960:2014-04 - wersja polska