PN-H-74238:1993 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Rury stalowe bez szwu wydobywcze, normalnośrednicowe

Zakres

Ustalono wymagania i metody badań rur stosowanych do wydobycia gazu i ropy. Omówiono rury z gładkimi końcami, rury z gwintami i złączkami oraz rury ze spęczanymi zewnętrznie końcami z gwintami i złączkami w trzech odmianach wytrzymałościowych. Podano wymiary, odchyłki wymiarów i kształtu, skład chemiczny

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-H-74238:1993 - wersja polska
Tytuł Rury stalowe bez szwu wydobywcze, normalnośrednicowe
Data publikacji 10-03-1993
Data wycofania 05-09-2014
Liczba stron 8
Grupa cenowa D
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 126, Rur Stalowych
Zastępuje PN-H-74238:1975 - wersja polska
ICS 77.140.75, 75.180.10