PN-H-92950:1998 - wersja polska

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Aluminium i stopy aluminium -- Folia -- Klasyfikacja i symbole

Zakres

Podano podział folii z aluminium i stopów aluminium na rodzaje i odmiany według wyglądu powierzchni i sposobu wykonania oraz w zależności od: techniki druku, sposobu nanoszenia lakieru, sposobu powlekania, materiału użytego do powlekania, materiałów do laminowania i substancji łączących. Ustalono symbole rodzajów i odmian. Podano definicje folii uszlachetnionej i nieuszlachetnionej

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-H-92950:1998 - wersja polska
Tytuł Aluminium i stopy aluminium -- Folia -- Klasyfikacja i symbole
Data publikacji 31-03-1998
Liczba stron 3
Grupa cenowa B
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 225, Lekkich Metali Nieżelaznych
ICS 77.150.10