PN-G-02077:1993 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 38,50  PLN Z VAT: 47,36  PLN
Eksploatacja złóż ropy naftowej i gazu ziemnego -- Połączenia gwintowe -- Gwinty rur wydobywczych złączkowych

Zakres

Podano podział i oznaczenie. Określono wymagania ogólne oraz wymiary wraz z dopuszczalnymi odchyłkami. Ustalono sposób konserwacji i cechowania. Określono program badań i sposób pobierania próbek. Podano opis badań, ocenę wyników badań i ocenę partii

* wymagane pola

Bez VAT: 38,50  PLN Z VAT: 47,36  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-G-02077:1993 - wersja polska
Tytuł Eksploatacja złóż ropy naftowej i gazu ziemnego -- Połączenia gwintowe -- Gwinty rur wydobywczych złączkowych
Data publikacji 24-03-1993
Data wycofania 07-04-2008
Liczba stron 8
Grupa cenowa D
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 31, Górnictwa Nafty i Gazu
Zastępuje PN-G-02077:1971 - wersja polska
ICS 21.040.30, 75.180.10