PN-EN 13942:2012 - wersja polska

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN
Przemysł naftowy i gazowniczy -- Systemy rurociągów przesyłowych -- Zawory instalowane na rurociągach

Zakres

W niniejszej Normie Międzynarodowej podano wymagania i zalecenia dotyczące projektowania, wytwarzania, badań i dokumentacji zaworów kulowych, zwrotnych, zasuwowych i czopowych używanych w systemach rurociągów spełniających wymagania ISO 13623 dla przemysłów naftowego i gazowniczego. Niniejszej Normy Międzynarodowej nie stosuje się do zaworów używanych w rurociągach podmorskich objętych odrębną Normą Międzynarodową (ISO 14723). Niniejszej Normy Międzynarodowej nie stosuje się do zaworów o ciśnieniach znamionowych wyższych niż PN 420 (Klasa 2500). Z zakresu niniejszej normy wyłączono naziemne systemy zasilające używane w przemyśle dostaw gazu

* wymagane pola

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 13942:2012 - wersja polska
Tytuł Przemysł naftowy i gazowniczy -- Systemy rurociągów przesyłowych -- Zawory instalowane na rurociągach
Data publikacji 23-07-2012
Liczba stron 81
Grupa cenowa X
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 31, Górnictwa Nafty i Gazu
Wprowadza EN 13942:2009 [IDT], EN 13942:2009/AC:2009 [IDT], ISO 14313:2007/Cor 1:2009 [IDT], ISO 14313:2007 [MOD]
Zastępuje PN-EN 13942:2009 - wersja angielska, PN-EN 13942:2009/AC:2009 - wersja angielska
ICS 23.040.01, 75.200