PN-EN 12516-1:2010 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 12516-1:2015-02 - wersja angielska

Bez VAT: 281,40  PLN Z VAT: 346,12  PLN
Armatura przemysłowa -- Wytrzymałość obudowy -- Część 1: Metoda tabelaryczna dla obudów stalowych armatury

Zakres

Podano metodę tabelaryczną określania grubości ścianki kadłubów stalowych armatury o przekroju kołowym, w wytwarzaniu których stosowano kucie, odlewanie lub spawanie, z oznaczeniami B 2,5, B 6, B 10, B 16, B 20, B 25, B 40, klasy 300, B 63, B 100, klasy 600, klasy 900, klasy 1500, klasy 2500, klasy 4500. Określono standardowe i specjalne wartości dopuszczalne ciśnienie/temperatura dla każdej grupy materiałowej dla oznaczeń B i klasy. Ustalono procedury badań nieniszczących i poziomy akceptacji do stosowania dla elementów obudów armatury na specjalne wartości dopuszczalne ciśnienie/temperatura. Nie uwzględniono armatury z przyłączami gwintowanymi: DN 80 i większej, lub o ciśnieniu dopuszczalnym większym niż odpowiadające klasie 2500, lub pracującej w temperaturze wyższej niż 540 °C. Nie uwzględniono również armatury z przyłączami kielichowymi do przyspawania: DN 80 i większej

* wymagane pola

Bez VAT: 281,40  PLN Z VAT: 346,12  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 12516-1:2010 - wersja polska
Tytuł Armatura przemysłowa -- Wytrzymałość obudowy -- Część 1: Metoda tabelaryczna dla obudów stalowych armatury
Data publikacji 22-06-2010
Data wycofania 10-02-2015
Liczba stron 112
Grupa cenowa XA
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 210, Armatury Przemysłowej i Rurociągów Przemysłowych
Wprowadza EN 12516-1:2005 [IDT], EN 12516-1:2005/AC:2007 [IDT]
Zastępuje PN-EN 12516-1:2005 - wersja angielska, PN-EN 12516-1:2005/AC:2007 - wersja angielska, PN-EN 12516-1:2005 - wersja niemiecka
ICS 23.060.01
Zastąpiona przez PN-EN 12516-1:2015-02 - wersja angielska