PN-EN 12560-2:2014-02 - wersja angielska

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN
Kołnierze i ich połączenia -- Wymiary uszczelek do kołnierzy z oznaczeniem klasy -- Część 2: Uszczelki spiralne do kołnierzy stalowych

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono wymiary, konstrukcję, typy, oznaczenia, materiały i znakowanie uszczelek spiralnych stosowanych do kołnierzy wg EN 1759-1 z powierzchniami uszczelniającymi typu A płaskimi lub typu B z przylgami, dla niżej podanych klas:
- od klasy 150 do klasy 1 500 o wielkościach nominalnych od DN 15 do DN 600 oraz
- klasy 2 500 do DN 300 włącznie.

Wielkości pierścieni centrujących uszczelek spiralnych zgodnych z niniejszą normą dobrano tak, aby były one odpowiednie do stosowania ze śrubami i nakrętkami wykonanymi według angielskich jednostek miar.

Niniejsza norma nie zawiera wymiarów uszczelek spiralnych stosowanych do kołnierzy z powierzchniami uszczelniającymi typu występ i rowek oraz z powierzchniami uszczelniającymi typu wypust i wpust wg EN 1759-1.

Uszczelki wymienione wyżej mogą być dostępne, jednak, dla tych typów kołnierzy zaleca się, aby zamawiający zasięgnął informacji u wytwórcy, czy takie uszczelki są dostępne. Podobnie w przypadku uszczelek do kołnierzy nasuwanych do przyspawania lub gwintowanych zaleca się konsultację z wytwórcą na temat ich dostępności.

UWAGA Wymiary uszczelek innych typów, stosowanych do kołnierzy zgodnych z wymaganiami EN 1759-1 podano w EN 12560-1, EN 12560-3, EN 12560-4, EN 12560-5, EN 12560-6 i EN 12560-7.

* wymagane pola

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 12560-2:2014-02 - wersja angielska
Tytuł Kołnierze i ich połączenia -- Wymiary uszczelek do kołnierzy z oznaczeniem klasy -- Część 2: Uszczelki spiralne do kołnierzy stalowych
Data publikacji 04-02-2014
Liczba stron 17
Grupa cenowa J
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 210, Armatury Przemysłowej i Rurociągów Przemysłowych
Wprowadza EN 12560-2:2013 [IDT]
Zastępuje PN-EN 12560-2:2002 - wersja polska
ICS 23.040.01