PN-EN 81-21+A1:2013-02 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 81-21:2018-07 - wersja angielska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów -- Dźwigi przeznaczone do transportu osób i towarów -- Część 21: Nowe dźwigi osobowe i towarowe w istniejących budynkach

Zakres

Niniejsza Norma Europejska określa przepisy bezpieczeństwa odnoszące się do nowych dźwigów osobowych i towarowo-osobowych zainstalowanych na stałe w istniejących budynkach, gdzie w pewnych okolicznościach powodowanych ograniczeniami narzuconymi barierami budowlanymi, niektóre wymagania EN 81-1 i EN 81-2 mogą nie być zastosowane (patrz również 4-te zdanie Wstępu). W niniejszej Normie Europejskiej wskazano na niektóre z tych barier i podano wymagania dla środków alternatywnych. Powinny być one czytane i stosowane w połączeniu z Normami Europejskimi EN 81-1 lub EN 81-2 łącznie z ich Rozdziałem 0. Niniejsza Norma Europejska dotyczy zarówno konstrukcji i instalacji jednego lub więcej kompletnych nowych dźwigów w istniejących budynkach lub wymiany jednego lub więcej istniejących dźwigów na nowe w istniejącym szybie (szybach) i maszynowniach. Niniejsza Norma Europejska nie dotyczy wymiany lub modyfikacji niektórych części dźwigu już zainstalowanego oraz innych zastosowań wykraczających poza zakres EN 81-1 lub EN 81-2

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 81-21+A1:2013-02 - wersja angielska
Tytuł Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów -- Dźwigi przeznaczone do transportu osób i towarów -- Część 21: Nowe dźwigi osobowe i towarowe w istniejących budynkach
Data publikacji 28-02-2013
Data wycofania 04-07-2018
Liczba stron 36
Grupa cenowa R
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 131, Dźwigów, Schodów i Chodników Ruchomych
Wprowadza EN 81-21:2009+A1:2012 [IDT]
Dyrektywa 2014/33/EU
Zastępuje PN-EN 81-21:2010 - wersja polska
ICS 91.140.90
Zastąpiona przez PN-EN 81-21:2018-07 - wersja angielska, PN-EN 81-21:2018-07 - wersja polska