PN-EN 12016:2013-12 - wersja angielska

Bez VAT: 93,80  PLN Z VAT: 115,37  PLN
Kompatybilność elektromagnetyczna -- Standardowa rodzina produktów stosowanych w dźwigach, schodach i chodnikach ruchomych -- Odporność

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono poziomy odporności i warunki badań aparatury, obejmujące podstawowe wymagania bezpieczeństwa w zakresie środowiska elektromagnetycznego w budynku, w zainstalowanych na stałe dźwigach, schodach i chodnikach ruchomych. Poziomy te reprezentują zasadnicze wymagania EMC. Norma dotyczy warunków EM istniejących w budynkach mieszkalnych, biurowych i przemysłowych.
Niniejsza norma podaje powszechnie znane związane z EMC zagrożenia, sytuacje zagrożeń i zdarzenia dotyczące dźwigów, schodów i chodników ruchomych kiedy są użytkowane zgodnie z przeznaczeniem jak również w warunkach możliwych do przewidzenia przez instalującego producenta dźwigów lub schodów i/lub chodników ruchomych.
Jednakże: kryteria funkcjonowania i badania poziomu odporności dla podsystemów aparatury przy użytkowaniu powszechnie stosowanych obwodów elektrycznych nie uwzględniają przypadków o krańcowo małym prawdopodobieństwie wystąpienia; niniejsza norma nie obejmuje innych aparatur, których zgodność z Dyrektywą EMC została ustalona wcześniej, i nie odnosi się do wyposażenia bezpieczeństwa dźwigu, schodów lub chodników ruchomych, takich jak aparatura oświetleniowa, aparatura komunikacyjna, itd. Niniejsza norma nie dotyczy środowisk elektromagnetycznych takich jak: radiowa stacja nadajnikowa; kolej i metro; zakład przemysłu ciężkiego; elektrownia, które potrzebują dodatkowych wymagań
Niniejsza Norma Europejska nie ma zastosowania do aparatur, które zostały wyprodukowane przed datą jej publikacji jako EN.

* wymagane pola

Bez VAT: 93,80  PLN Z VAT: 115,37  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 12016:2013-12 - wersja angielska
Tytuł Kompatybilność elektromagnetyczna -- Standardowa rodzina produktów stosowanych w dźwigach, schodach i chodnikach ruchomych -- Odporność
Data publikacji 04-12-2013
Liczba stron 26
Grupa cenowa M
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 131, Dźwigów, Schodów i Chodników Ruchomych
Wprowadza EN 12016:2013 [IDT]
Dyrektywa 2006/42/EC, 2014/30/EU, 2014/33/EU
Zastępuje PN-EN 12016+A1:2008 - wersja angielska
ICS 91.140.90, 33.100.20