PN-EN 13053:2020-05 - wersja angielska

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN
Wentylacja budynków -- Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne -- Klasyfikacja i charakterystyki działania urządzeń, elementów składowych i sekcji

Zakres

Niniejszy dokument określa wymagania i badania dotyczące klasyfikacji i charakterystyki działania urządzeń wentylacyjnych niestosowanych w budynkach mieszkalnych, NRVU’s, w szczególności central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych (AHU’s). Określania wymagania, klasyfikację i badania elementów składowych i sekcji central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
Niniejszy dokument stosuje się do badań laboratoryjnych oraz badań in situ w miejscu zamontowania. Niniejszy dokument ma zastosowanie zarówno do central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych produkowanych na masową skalę, jak również do central dostosowanych do indywidualnych wymagań.
Niniejszy dokument ma zastosowanie do AHU i poszczególnych sekcji AHU o nominalnym strumieniu objętości powietrza > 250 m3/h. Niniejszy dokument stosuje się do urządzeń UVU's z dodatkowymi elementami składowymi służącymi do uzdatniania powietrza, oprócz filtracji.
Niniejsza norma nie dotyczy:
— mieszkaniowych jednokierunkowych i dwukierunkowych urządzeń wentylacyjnych;
— niemieszkaniowych jednokierunkowych urządzeń wentylacyjnych które składają się tylko z obudowy oraz wentylatora z lub bez filtru.

UWAGA 1 Urządzenia wentylacyjne stosowane w mieszkaniach są objęte EN 13142
UWAGA 2 Niemiszkaniowe jednokierunkowe urządzenia wentylacyjne które składają się wyłącznie z obudowy, wentylatora z filtrem lub bez niego są objęte EN 17291.

* wymagane pola

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 13053:2020-05 - wersja angielska
Tytuł Wentylacja budynków -- Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne -- Klasyfikacja i charakterystyki działania urządzeń, elementów składowych i sekcji
Data publikacji 19-05-2020
Liczba stron 74
Grupa cenowa W
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 317, Wentylacji i Klimatyzacji
Wprowadza EN 13053:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN 13053+A1:2011 - wersja angielska
ICS 91.140.30