PN-EN 12808-1:2010 - wersja polska

Bez VAT: 43,70  PLN Z VAT: 53,75  PLN
Zaprawy do spoinowania płytek -- Część 1: Oznaczanie odporności chemicznej zapraw na bazie żywic reaktywnych

Zakres

Podano metodę badań stosowaną do oznaczania odporności klejów i zapraw do spoinowania do płytek ceramicznych. Postanowienia normy PN mają zastosowanie w odniesieniu do wszystkich zapraw do spoinowania płytek ceramicznych, przeznaczonych do układania na podłogach i ścianach wewnątrz i na zewnątrz budynków. Nie zawarto wymagań ani zaleceń dotyczących wzornictwa i układania płytek ceramicznych. Zaprawy do spoinowania płytek ceramicznych można również stosować do innych płytek (z kamienia naturalnego, aglomeratów kamiennych itp.) jeżeli nie oddziałują niekorzystnie na te materiały. Opisano przygotowanie próbek do badań, procedurę badań, wyrażanie wyników i sporządzanie protokołu badań

* wymagane pola

Bez VAT: 43,70  PLN Z VAT: 53,75  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 12808-1:2010 - wersja polska
Tytuł Zaprawy do spoinowania płytek -- Część 1: Oznaczanie odporności chemicznej zapraw na bazie żywic reaktywnych
Data publikacji 07-10-2010
Liczba stron 10
Grupa cenowa E
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 184, Klejów
Wprowadza EN 12808-1:2008 [IDT]
Zastępuje PN-EN 12808-1:2008 - wersja angielska
ICS 83.180, 91.100.10