PN-EN 61000-6-7:2015-08 - wersja angielska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 6-7: Normy ogólne -- Wymagania dotyczące odporności urządzeń przeznaczonych do pełnienia funkcji związanych z bezpieczeństwem (bezpieczeństwo funkcjonalne) w lokalizacjach przemysłowych

Zakres

Niniejsza część IEC 61000 jest przeznaczona do używania przez dostawców przy występowaniu z żądaniami odnośnie odporności na zaburzenia elektromagnetyczne urządzeń, które są przeznaczone do systemów związanych z bezpieczeństwem.

Tę normę powinni także rozumieć projektanci, integratorzy, instalatorzy i rzeczoznawcy, aby oceniać roszczenia dostawców. Stanowi ona przewodnik dla komitetów ds. wyrobów.

Niniejsza część normy IEC 61000 ma zastosowanie do urządzeń elektrycznych i elektronicznych, które mają być użyte w systemach związanych z bezpieczeństwem i które:
▪ mają spełniać wymagania IEC 61508 i/lub innych specyficznych dla sektora norm bezpieczeństwa funkcjonalnego;
▪ mają pracować w lokalizacjach przemysłowych, jak opisano w 3.1.15.

Uwaga 1 Ostateczny system związany z bezpieczeństwem konstruuje integrator systemu (lub ktoś równoważny), który odpowiada za adekwatność urządzeń do danego zastosowania. Proces ten opisano w Załączniku D IEC/TS 61000-1-2:2008.

Celem niniejszej normy jest określenie wymagań testowych na odporność dla urządzeń w odniesieniu do zaburzeń ciągłych i przejściowych, przewodzonych i promieniowanych, łącznie z wyładowaniami elektrostatycznymi. Wymagania te mają zastosowanie wyłącznie do funkcji, które są przeznaczone do użycia w zastosowaniach związanych z bezpieczeństwem funkcjonalnym. Wymagania testowe są określone dla każdego rozważanego przyłącza.

Uwaga 2 Wymagania na odporność w niniejszej normie nie pokrywają skrajnych przypadków, które mogą wystąpić w każdej lokalizacji, ale ze skrajnie małym prawdopodobieństwem wystąpienia. W rezultacie projektant systemu związanego z bezpieczeństwem sprawdza, czy wymagania niniejszej normy pokrywają zjawiska elektromagnetyczne danego zastosowania.

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 61000-6-7:2015-08 - wersja angielska
Tytuł Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 6-7: Normy ogólne -- Wymagania dotyczące odporności urządzeń przeznaczonych do pełnienia funkcji związanych z bezpieczeństwem (bezpieczeństwo funkcjonalne) w lokalizacjach przemysłowych
Data publikacji 19-08-2015
Liczba stron 38
Grupa cenowa R
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 104, Kompatybilności Elektromagnetycznej
Wprowadza EN 61000-6-7:2015 [IDT], IEC 61000-6-7:2014 [IDT]
ICS 33.100.20