PN-EN IEC 61000-6-8:2021-05 - wersja angielska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 6-8: Normy ogólne -- Norma emisji dla profesjonalnych urządzeń w lokalizacjach handlowych i lekko uprzemysłowionych

Zakres

Niniejsza norma ogólna emisji EMC ma zastosowanie tylko wtedy, gdy nie opublikowano odpowiedniej dedykowanej normy emisji EMC dla danego wyrobu lub rodziny wyrobów.
Ta część IEC 61000 dotycząca wymagań w zakresie emisji ma zastosowanie do urządzeń elektrycznych i elektronicznych przeznaczonych do użytku w lokalizacjach handlowych i lekko uprzemysłowionych (patrz 3.1.3). Niniejszy dokument ma zastosowanie do urządzeń, które spełniają następujące ograniczenia użytkowania:
• są zdefiniowane jako sprzęt profesjonalny (patrz 3.1.13),
• są profesjonalnie zainstalowane i konserwowane (patrz 3.1.14 i punkt 6),
• nie są przeznaczone do stosowania w lokalizacjach mieszkalnych (patrz 3.1.16).
IEC 61000-6-3 ma zastosowanie do urządzeń elektrycznych i elektronicznych przeznaczonych do użytku w lokalizacjach komercyjnych i lekko uprzemysłowionych, które nie spełniają tych ograniczeń.
Zamiarem jest, aby cały sprzęt używany w środowiskach mieszkalnych, komercyjnych i lekko uprzemysłowionych był objęty przez IEC 61000-6-3 lub IEC 61000-6-8. W razie jakichkolwiek wątpliwości obowiązują wymagania IEC 61000-6-3.
Wymagania dotyczące emisji w zakresie częstotliwości od 0 Hz do 400 GHz są ujęte.
Wymagania dotyczące emisji przewodzonych i promieniowanych w zakresie częstotliwości do 400 GHz uznaje się za istotne i dobrano je w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony odbioru radiowego w określonym środowisku elektromagnetycznym. Nie wszystkie zjawiska zakłócające zostały uwzględnione do celów badania, ale tylko te, które uznaje się za istotne dla urządzeń przeznaczonych do pracy w lokalizacjach objętych niniejszym dokumentem.
Wymagania dotyczące emisji zawarte w niniejszym dokumencie nie mają zastosowania do zamierzonych transmisji i ich harmonicznych z nadajnika radiowego zdefiniowanego przez ITU.
UWAGA 1 Zagadnienia bezpieczeństwa nie są objęte niniejszym dokumentem.
UWAGA 2 W szczególnych przypadkach powstaną sytuacje, w których poziomy określone w niniejszym dokumencie nie zapewnią odpowiedniej ochrony, na przykład, gdy czuły odbiornik jest używany w niewielkiej odległości od urządzenia. W takich przypadkach w celu ograniczenia wszelkich skutków należy zastosować specjalne środki zaradcze.
UWAGA 3 Zakłócenia generowane w warunkach awaryjnych urządzeń nie są objęte niniejszym dokumentem.
UWAGA 4 Urządzenia zgodne z IEC 61000-6-3 nadają się do użytku w tych określonych lokalizacjach.

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN IEC 61000-6-8:2021-05 - wersja angielska
Tytuł Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 6-8: Normy ogólne -- Norma emisji dla profesjonalnych urządzeń w lokalizacjach handlowych i lekko uprzemysłowionych
Data publikacji 17-05-2021
Liczba stron 40
Grupa cenowa R
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 104, Kompatybilności Elektromagnetycznej
Wprowadza EN IEC 61000-6-8:2020 [IDT], IEC 61000-6-8:2020 [IDT]
ICS 33.100.10