PN-EN 61000-6-5:2016-01 - wersja angielska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 6-5: Normy ogólne -- Odporność urządzeń wykorzystywanych w środowisku elektrowni i stacji elektroenergetycznej

Zakres

Niniejsza część IEC 61000 określa wymagania EMC dotyczące odporności, które stosuje się do elektrycznego i elektronicznego sprzętu przeznaczonego do stosowania w elektrowniach i stacjach elektroenergetycznych, jak podano poniżej. Zawarto w niej wymagania dotyczące odporności na zjawiska elektromagnetyczne o charakterystyce widmowej mającej składowe w zakresie częstotliwości od 0 Hz do 400 GHz.. Nie wymaga się przeprowadzania żadnych badań dla częstotliwości lub zjawisk, dla których nie określono wymagań.
Niniejsza norma międzynarodowa określa specyfikację badań odporności urządzeń przeznaczonych do wytwarzania, przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej oraz powiązanych systemów telekomunikacyjnych. Niniejsza norma obejmuje środowiska elektromagnetyczne występujące w następujących lokalizacjach:
• w elektrowniach i
• w stacjach elektroenergetycznych wysokiego i średniego napięcia.
Instalacje przeznaczone do generowania lub przekształcania w energię elektryczną znajdujące się wewnątrz innych obiektów przemysłowych są również objęte niniejszą normą, o ile ich podstawowe przyłącza elektryczne nie mogą być bezpośrednio podłączone do sieci elektrycznej niskiego napięcia, np. gdy napięcie wyjściowe generatora ma wartość w zakresie napięć średnich lub wysokich.
UWAGA 1 - Ogólnie, elektrownie zawierają instalacje, które budowane są przede wszystkim w celu konwersji jakiejś energii pierwotnej w energię elektryczną. Ponadto, elektrownie są podłączone do systemu zasilania średniego lub wysokiego napięcia bezpośrednio lub poprzez transformator podwyższający. Instalacje, które są uzupełnieniem innych funkcji podstawowych (takie jak ogniwa fotowoltaiczne lub elektrociepłownie w prywatnych domach, które są dołączone do sieci niskiego napięcia), nie są objęte niniejszą normą.
Przedmiotem niniejszej normy jest określenie wymagań dotyczących badań odporności urządzeń określonych w jej zakresie, z uwzględnieniem ciągłych i chwilowych, przewodzonych i promieniowanych zaburzeń, w tym wyładowań elektrostatycznych.
Wymagania dotyczące badań odporności podane są na zasadzie od przyłącza do przyłącza, i dobrane są odpowiednio do lokalizacji, ze zróżnicowanymi poziomami dla urządzeń przeznaczonych do instalacji w elektrowniach lub stacjach elektroenergetycznych. W szczególnych przypadkach, mogą powstać sytuacje, gdzie poziom zaburzeń elektromagnetycznych będzie przekraczać poziomy określone w niniejszej normie; w tych przypadkach, należy zastosować szczególne środki ograniczające zaburzenia.
Wymagania odporności są odpowiednie do zaspokajania szczególnych potrzeb związanych z funkcjami i zadaniami urządzeń i systemów, dla których wymagane jest niezawodne działanie w rzeczywistych warunkach elektromagnetycznych; w tym zakresie, niniejsza norma ustala kryteria jakości działania dla różnych wymagań funkcjonalnych.
Niniejsza norma ogólna EMC dotycząca odporności ma zastosowanie, jeśli nie istnieje dedykowana norma EMC dotycząca odporności dla danego wyrobu lub rodziny wyrobów. Zgodnie z Przewodnikiem 107 IEC, niniejsza norma ogólna powinna być uwzględniana podczas przygotowania lub przeglądu każdej normy EMC odnoszącej się do specyficznych wyrobów stosowanych w elektrowniach i stacjach elektroenergetycznych.
UWAGA 2 - Normami wyrobu, które obejmują aspekty EMC dla urządzeń, przeznaczonych do zastosowania w elektrowniach lub stacjach elektroenergetycznych są na przykład IEC 62271-1 (Aparatura rozdzielcza i sterownicza) lub IEC 60255-26 (Przekaźniki pomiarowe i urządzenia zabezpieczeniowe).
Urządzenia energetyczne pozbawione elementów elektronicznych i urządzenia wysokiego napięcia (systemu podstawowego) są wyłączone z zakresu niniejszej normy.

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 61000-6-5:2016-01/AC:2018-03E

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 61000-6-5:2016-01 - wersja angielska
Tytuł Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 6-5: Normy ogólne -- Odporność urządzeń wykorzystywanych w środowisku elektrowni i stacji elektroenergetycznej
Data publikacji 18-01-2016
Liczba stron 52
Grupa cenowa U
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 104, Kompatybilności Elektromagnetycznej
Wprowadza EN 61000-6-5:2015 [IDT], IEC 61000-6-5:2015 [IDT]
ICS 33.100.20
Elementy dodatkowe PN-EN 61000-6-5:2016-01/AC:2018-03E