PN-EN 10216-5:2006 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 10216-5:2014-02 - wersja angielska

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN
Rury stalowe bez szwu do zastosowań ciśnieniowych -- Warunki techniczne dostawy -- Część 5: Rury ze stali odpornych na korozję

Zakres

Podano warunki techniczne dostawy w dwóch kategoriach badań dla rur bez szwu o przekroju okrągłym, wykonanych ze stali austenitycznych (włączając stale żarowytrzymałe) i austenityczno-ferrytycznych odpornych na korozję, przeznaczonych do zastosowań ciśnieniowych w temperaturze otoczenia, temperaturze obniżonej i temperaturze podwyższonej

* wymagane pola

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 10216-5:2006/AC:2008P - WYCOFANA

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 10216-5:2006 - wersja polska
Tytuł Rury stalowe bez szwu do zastosowań ciśnieniowych -- Warunki techniczne dostawy -- Część 5: Rury ze stali odpornych na korozję
Data publikacji 03-03-2006
Data wycofania 25-02-2014
Liczba stron 46
Grupa cenowa T
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 126, Rur Stalowych
Wprowadza EN 10216-5:2004 [IDT]
Zastępuje PN-EN 10216-5:2005 - wersja angielska, PN-EN 10216-5:2005 - wersja niemiecka
ICS 77.140.75, 23.040.10
Zastąpiona przez PN-EN 10216-5:2014-02 - wersja angielska, PN-EN 10216-5:2014-02 - wersja polska
Elementy dodatkowe PN-EN 10216-5:2006/AC:2008P