PN-EN 10216-5:2005 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 10216-5:2006 - wersja polska

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN
Rury stalowe bez szwu do zastosowań ciśnieniowych -- Warunki techniczne dostawy -- Część 5: Rury ze stali odpornych na korozję

Zakres

Podano warunki techniczne dostawy w dwóch kategoriach badań dla rur bez szwu o przekroju okrągłym, wykonanych ze stali austenitycznych (włączając stale żarowytrzymałe) i austenityczno-ferrytycznych odpornych na korozję, przeznaczonych do zastosowań ciśnieniowych w temperaturze otoczenia, temperaturze obniżonej i temperaturze podwyższonej

* wymagane pola

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 10216-5:2005 - wersja angielska
Tytuł Rury stalowe bez szwu do zastosowań ciśnieniowych -- Warunki techniczne dostawy -- Część 5: Rury ze stali odpornych na korozję
Data publikacji 15-03-2005
Data wycofania 03-03-2006
Liczba stron 45
Grupa cenowa S
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 126, Rur Stalowych
Wprowadza EN 10216-5:2004 [IDT]
ICS 23.040.10
Zastąpiona przez PN-EN 10216-5:2006 - wersja polska