PN-EN ISO 15971:2014-07 - wersja angielska

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN
Gaz ziemny -- Pomiary właściwości -- Wartość kaloryczna i liczba Wobbego

Zakres

W niniejszej Normie Międzynarodowej omówiono pomiary wartości kalorycznej gazu ziemnego i jego substytutów metodami bez rozdziału, a więc metodami, które nie obejmują wyznaczania składu gazu ani wykonywania obliczeń na jego podstawie. W normie opisano zasady działania szeregu przyrządów stosowanych do tego celu i podano wytyczne do ich wyboru, ewaluacji, oceny działania, instalacji i obsługi.
Wartość kaloryczna może być wyrażona w jednostce masy, mola lub bardziej powszechnie w jednostce objętości. Zakres roboczy dla ciepła spalania gazu ziemnego w odniesieniu do jednostki objętości wynosi zwykle, w standardowych warunkach odniesienia (patrz ISO 13443), od 30 MJ/m3 do 45 MJ/m3. Odpowiadający zakres liczby Wobbego wynosi zwykle od 40 MJ/m3 do 60 MJ/m3.

W niniejszej Normie Międzynarodowej ani nie są potwierdzone, ani nie są kwestionowane deklaracje żadnego komercyjnego producenta dotyczące działania przyrządu. Jej główną tezą jest, że dostosowanie-do-zastosowania w każdym konkretnym zastosowaniu (podane jako zbiór odpowiednich wymagań dotyczących działania) można ocenić tylko za pomocą na podstawie dobrze zaprojektowanego programu badań. Podano wytyczne dotyczące właściwego zakresu takich badań.

* wymagane pola

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 15971:2014-07 - wersja angielska
Tytuł Gaz ziemny -- Pomiary właściwości -- Wartość kaloryczna i liczba Wobbego
Data publikacji 25-07-2014
Liczba stron 64
Grupa cenowa V
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 277, Gazownictwa
Wprowadza EN ISO 15971:2014 [IDT], ISO 15971:2008 [IDT]
Zastępuje PN-ISO 15971:2013-11 - wersja polska
ICS 75.060