PN-R-75024:1984 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Owoce świeże -- Jabłka

Zakres

Norma dotyczy jabłek w stanie świeżym do spożycia i dla przemysłu. W zależności od jakości jabłek rozróżniono wybór ekstra, I, II i jabłka przemysłowe. Wymagania dla wszystkich klas jabłek oraz tolerancje zawartości owoców z wadami podano w dwóch kolejnych tabelach. Określono cechy dyskwalifikujące partie jabłek, także sposób opakowania, badania i ocenę partii. W załączniku podano podział odmian jabłek na grupy wielkościowe A i B. W informacjach dodatkowych zamieszczono treść normy UN/ECE-FFV-01 'dessert and culinary apples and pears', na podstawie której oceniane są jabłka na export

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-R-75024:1984 - wersja polska
Tytuł Owoce świeże -- Jabłka
Data publikacji 09-04-1984
Data wycofania 04-10-2006
Liczba stron 6
Grupa cenowa C
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 90, Uprawy Roli i Ogrodnictwa
Zastępuje PN-R-75024:1977 - wersja polska
ICS 67.080.10