PN-R-75357:1987 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Warzywa świeże -- Cebula

Zakres

Norma jest stosowana dla cebuli nie zaschniętej i zaschniętej przeznaczonej do spożycia, przechowywania i przetwórstwa. Podano podział na 3 klasy jakości. Ustalono wymagania jakościowe, tolerancje jakościowe i wymagania oraz cechy dyskwalifikujące. Określono sposób pakowania, badania i oceny partii

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-R-75357:1987 - wersja polska
Tytuł Warzywa świeże -- Cebula
Data publikacji 19-02-1987
Data wycofania 04-10-2006
Liczba stron 4
Grupa cenowa B
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 90, Uprawy Roli i Ogrodnictwa
Zastępuje PN-R-75357:1972 - wersja polska
ICS 67.080.20