PN-EN 10216-2+A2:2009 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 10216-2:2014-02 - wersja angielska

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN
Rury stalowe bez szwu do zastosowań ciśnieniowych -- Warunki techniczne dostawy -- Część 2: Rury ze stali niestopowych i stopowych z określonymi własnościami w temperaturze podwyższonej

Zakres

Podano warunki techniczne dostawy w dwóch kategoriach badań dla rur bez szwu o przekroju okrągłym wykonanych ze stali niestopowej i stopowej z wymaganymi własnościami w temperaturze podwyższonej. Określono wymagania, pobieranie próbek oraz metody badań. Podano niezbędne informacje dotyczące zamawiania oraz wymagania dodatkowe, z których może skorzystać zamawiający

* wymagane pola

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 10216-2+A2:2009 - wersja polska
Tytuł Rury stalowe bez szwu do zastosowań ciśnieniowych -- Warunki techniczne dostawy -- Część 2: Rury ze stali niestopowych i stopowych z określonymi własnościami w temperaturze podwyższonej
Data publikacji 09-01-2009
Data wycofania 25-02-2014
Liczba stron 46
Grupa cenowa T
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 126, Rur Stalowych
Wprowadza EN 10216-2:2002+A2:2007 [IDT]
Zastępuje PN-EN 10216-2+A2:2007 - wersja niemiecka, PN-EN 10216-2+A2:2007 - wersja angielska
ICS 77.140.75, 23.040.10
Zastąpiona przez PN-EN 10216-2:2014-02 - wersja polska, PN-EN 10216-2:2014-02 - wersja angielska