PN-EN ISO 683-5:2021-10 - wersja angielska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Stale do obróbki cieplnej, stale stopowe i stale automatowe -- Część 5: Stale do azotowania

Zakres

W niniejszym dokumencie podano warunki techniczne dostawy
— półwyrobów, np. kęsisk kwadratowych, kęsów, kęsisk płaskich (patrz Uwaga 1),
— prętów (patrz Uwaga 1),
— walcówki,
— blach grubych walcowanych na gorąco (patrz Uwaga 2), i
— odkuwek swobodnie kutych lub matrycowych (patrz Uwaga 1)
wytwarzanych ze stali do azotowania wymienionych w Tablicy 3 i dostarczanych w jednym ze stanów obróbki cieplnej, podanych dla różnych rodzajów wyrobów w Tablicy 1, wiersze od 2 do 5, i w jednym ze stanów powierzchni, podanych w Tablicy 2. Stale te na ogół przeznaczone są do wytwarzania części maszyn hartowanych i odpuszczanych a następnie poddanych azotowaniu. Wymagania dotyczące właściwości mechanicznych podane w niniejszym dokumencie są ograniczone do rozmiarów podanych w Tablicy 6. UWAGA 1 Półwyroby kute swobodnie (kęsiska kwadratowe, kęsy, kęsiska płaskie itd.), pierścienie walcowane bez szwu i pręty kute swobodnie są zaliczane do półwyrobów lub prętów, nie zaś do pozycji „odkuwki swobodnie kute i matrycowane”. UWAGA 2 Termin „blacha gruba” obejmuje również blachy uniwersalne, o ile nie podano inaczej. W szczególnych przypadkach, odchylenia warunków technicznych dostawy lub uzupełnienia do niniejszych warunków mogą stanowić przedmiot uzgodnienia w czasie zapytania i zamawiania (patrz 5.2 i Załącznik B). Dodatkowo do niniejszego dokumentu mają zastosowanie ogólne warunki techniczne dostawy wg ISO 404.

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 683-5:2021-10 - wersja angielska
Tytuł Stale do obróbki cieplnej, stale stopowe i stale automatowe -- Część 5: Stale do azotowania
Data publikacji 26-10-2021
Liczba stron 40
Grupa cenowa R
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 145, Stali Jakościowych i Specjalnych
Wprowadza EN ISO 683-5:2021 [IDT], ISO 683-5:2017 [IDT]
Zastępuje PN-EN 10085:2003 - wersja polska
ICS 77.140.10, 77.140.20